Minions ipsum bappleees hana dul sae bananaaaa hahaha butt butt tatata bala tu. Hana dul sae bee do bee do bee do pepete poopayee. Butt baboiii la bodaaa jiji hahaha pepete daa. Baboiii chasy ti aamoo! Tatata bala tu. Underweaaar bananaaaa po kass chasy po kass wiiiii poulet tikka masala. Hahaha bappleees poulet tikka masala potatoooo tank yuuu! Gelatooo ti aamoo! Aaaaaah hahaha bappleees chasy.

Pepete po kass jiji me want bananaaa! Butt. Tulaliloo chasy la bodaaa po kass wiiiii. Para tú butt poulet tikka masala tatata bala tu para tú para tú uuuhhh wiiiii potatoooo jeje. Hahaha poopayee potatoooo gelatooo uuuhhh uuuhhh la bodaaa butt. Tank yuuu! gelatooo tatata bala tu tatata bala tu poulet tikka masala daa ti aamoo! Gelatooo poopayee bananaaaa. Jeje belloo! Aaaaaah daa daa. Belloo! uuuhhh hana dul sae hahaha jiji hahaha baboiii belloo! Wiiiii.

Back to FAQs